دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • دعای فروش ملک و زمین

  دعای فروش ملک و زمین

 • دعای محبت بین زن و شوهر

  دعای محبت بین زن و شوهر

 • دعای محبت قوی در خانواده و دوستان

  دعای محبت قوی در خانواده و دوستان

 • بستن همسر برای خیانت نکردن

  بستن همسر برای خیانت نکردن

 • دعای نازایی برای خانمها

  دعای نازایی برای خانمها

 • دعا برای محافظت از اموال

  دعا برای محافظت از اموال

 • دعای جذب محبت خلایق

  دعای جذب محبت خلایق

 • زبانبند قوی برای پیش بردن کارهای خیر

  زبانبند قوی برای پیش بردن کارهای خیر

 • درمان بیماری های روحی،و روانی،

  درمان بیماری های روحی،و روانی،

 • دعای شفای مریض

  دعای شفای مریض

 • احادیث معتبر از پیامبر اسلام (ص)

  احادیث معتبر از پیامبر اسلام (ص)

 • تلفن دعا نویس عالی در جمکران

  تلفن دعا نویس عالی در جمکران

 • تلفن دعا نویس عالی در خراسان

  تلفن دعا نویس عالی در خراسان

 • تلفن دعا نویس عالی در شیراز

  تلفن دعا نویس عالی در شیراز