دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

  • خواص ایت الکرسی

    خواص ایت الکرسی

  • دعای حضرت زینب

    دعای حضرت زینب

  • افتتاح سایت دعا و علوم قرانی

    افتتاح سایت دعا و علوم قرانی